Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήGovernmentΤα απανωτά «χτυπήματα» στην Επιτροπή Ανταγωνισμού - Ενδιαφέρον για επενδύσεις στη χώρα...

Τα απανωτά «χτυπήματα» στην Επιτροπή Ανταγωνισμού – Ενδιαφέρον για επενδύσεις στη χώρα μας από την Ισπανία!

O υπουργός Ανάπτυξης, Κωνσταντίνος Σκρέκας, δεν δίστασε να βάλλει ευθέως εναντίον της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του επικεφαλής της, Ιωάννη Λιανού, για αδυναμία ή αστοχία σε ότι αφορά το έργο του ελέγχου των τιμών.

Τα απανωτά «χτυπήματα» στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
«Δεν ξέρω εάν το έχετε παρατηρήσει, αλλά τελευταία είμαστε μια όμορφη ατμόσφαιρα», ισχυριζόταν σε μια από τις πλέον γνωστές όσο και επιτυχημένες κωμωδίες, ο αείμνηστος Ντίνος Ηλιόπουλος, αφήνοντας -εν αγνοία του- μια… χρυσή παρακαταθήκη για όσους αξιοποιούν την φράση- σταθμό. Όπως ελόγου μας, προκειμένου να χαρακτηρίσουμε το περιβάλλον που χαρακτηρίζει τα αισθήματα πλείστων όσων απέναντι στον Πρόεδρο της εν λόγω Επιτροπής, Καθηγητή Δικαίου Ανταγωνισμού και Δημόσιας Πολιτικής στο Τμήμα Νομικής του University College London, Ιωάννη Λιανού.

Στους «πλείστους» πέραν των -συνήθων, όσο και λογικών- επιχειρηματιών και Οργανισμών, πολυεθνικών, μα και εγχώριων, εντάσσονται τελευταία και σειρά από στελέχη της κυβέρνησης. Πρόσφατο παράδειγμα, ο υπουργός Ανάπτυξης, Κωνσταντίνος Σκρέκας, ο οποίος δεν δίστασε να βάλλει ευθέως εναντίον της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του επικεφαλής της, Ιωάννη Λιανού, για αδυναμία ή αστοχία σε ότι αφορά το έργο του ελέγχου των τιμών.

Χρήσιμο είναι να επισημανθεί πως η Eπιτροπή Ανταγωνισμού λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή και έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Στους στόχους της, συμπεριλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- η διατήρηση ή αποκατάσταση της υγιούς ανταγωνιστικής δομής της αγοράς, η προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή, η επίτευξη της οικονομικής ανάπτυξης, η καταπολέμηση των πρακτικών που περιορίζουν ή νοθεύουν τον ανταγωνισμό και καταλήγουν σε βλάβη των καταναλωτών, καθώς επίσης και η καταπολέμηση των φραγμών εισόδου στην αγορά, η οποία πρέπει να είναι ελεύθερη και ανοιχτή για όλες τις επιχειρήσεις.

Εξυπακούεται πως εκ του ρόλου της, η Επιτροπή οφείλει να δραστηριοποιηθεί σε ότι αφορά ΚΑΙ τον τιμολογιακό πόλεμο που μαίνεται εδώ και καιρό, έχοντας ως «θύματα» -πρωτίστως- τους καταναλωτές.

Μάλιστα, η ίδια η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναγνωρίζει στους σκοπούς της, πως υγιής ανταγωνισμός σημαίνει (και) “μείωση των τιμών, βελτίωση της ποιότητας και του εύρους των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών, με επακόλουθα αφενός μεν τη διεύρυνση των επιλογών για τους καταναλωτές και την αύξηση της αγοραστικής τους δύναμης, αφετέρου δε την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνικής ευημερίας εν γένει”.

Πόσο, μάλλον, από τη στιγμή κατά την οποία η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι το όργανο, το οποίο έχει ως αρμοδιότητα την εφαρμογή του ν. 3959/11 για την «προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού».

Με τον ν. 3373/2005 η Επιτροπή Ανταγωνισμού απέκτησε διακεκριμένη νομική προσωπικότητα που της επιτρέπει να παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείμενο πράξεις ή παραλήψεις της, ενώ παράλληλα της αναγνωρίστηκε αρμοδιότητα κανονιστικής παρέμβασης σε κλάδους της οικονομίας (άρθρο 11 ν. 3959/11). Επί πλέον διευρύνθηκαν οι ελεγκτικές της εξουσίες όπως διευρυνθήκαν και οι αρμοδιότητες της στην εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού, συμφώνως προς τις διατάξεις του Κανονισμού 1/2003.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπιστώνει την ύπαρξη συμπράξεων επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3959/11, διαπιστώνει την καταχρηστική συμπεριφορά επιχειρήσεων με δεσπόζουσα θέση στην αγορά κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 ν. 3959/11, ελέγχει προληπτικά την επίδραση στον ανταγωνισμό συγκεντρώσεων επιχειρήσεων κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 – 10 ν. 3959/11, επιβάλλει κυρώσεις σε περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του ν. 3959/11, λαμβάνει ασφαλιστικά μέτρα, όταν πιθανολογείται παράβαση των άρθρων 1, 2 και 11 ν. 3959/11.

Εξετάζει μετά από αίτημα του Υπουργού Ανάπτυξης ή αυτεπάγγελτα συγκεκριμένο κλάδο της ελληνικής αγοράς και, εφόσον διαπιστώσει ότι εκεί δεν υφίστανται συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού, μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή της, να λάβει κάθε απολύτως αναγκαίο κανονιστικό μέτρο που αφορά τη διάρθρωση της αγοράς και αποσκοπεί στη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Γνωμοδοτεί επί θεμάτων ανταγωνισμού όταν της ζητηθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης ή οποιονδήποτε άλλο αρμόδιο Υπουργό.

Άρα, με την παράθεση των προαναφερθέντων συνάγεται το συμπέρασμα πως κάτι δεν πάει καλά στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, καθώς με μια πρόχειρη ματιά στην αγορά, «πεδίο δόξης λαμπρό» σε ουκ έστιν αριθμό επιχειρηματικούς τομείς!

Ορισμένοι στο κυβερνητικό επιτελείο έχουν κυκλώσει στο ημερολόγιό τους τον προσεχή Ιανουάριο. Γιατί; Μα τότε ολοκληρώνεται η θητεία του κ. Λιανού και όχι, δεν προβλέπεται να ανανεωθεί…

Μια δημιουργική ματιά στο Ελληνικό Δημόσιο – Βραβείο στην ΕΑΔ για την εφαρμογή e-peitharxika
H Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) κατέκτησε προ ημερών το 2ο βραβείο για την εφαρμογή e-Peitharxika, η οποία αποτελεί μια ηλεκτρονική εφαρμογή για τη συστηματική παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων (τόσο της πειθαρχικής διαδικασίας, όσο και της πειθαρχικής προδικασίας) στον ετήσιο διαγωνισμό βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2023 στην κατηγορία με τίτλο: “Καλύτερη εφαρμοσμένη ιδέα”.

Μάλιστα, τη συγκεκριμένη εφαρμογή υλοποίησε τεχνικά ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ιωάννης Βασιλείου με τη συνδρομή του αρμόδιου τομέα Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων και της Γενικής Γραμματείας του Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του ΥΠΕΣ.

Θα πρέπει να τονιστεί πως ο θεσμός των Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει ως σκοπό την απονομή βραβείων ψηφιακής διακυβέρνησης, σε φορείς του δημόσιου τομέα είτε δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, οι οποίοι έχουν σχεδιάσει ή εφαρμόσει, συλλογικά ή μεμονωμένα καινοτόμες και πρωτοπόρες εφαρμογές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης και την εν γένει βελτίωση του διοικητικού περιβάλλοντος στη χώρα.

Ενδιαφέρον για επενδύσεις στη χώρα μας από την Ισπανία!
Τουλάχιστον ως έντονο κρίνεται το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από Ισπανικής πλευράς για την πραγματοποίηση επενδύσεων στην Ελλάδα και δη στις τουριστικές υποδομές, στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), των ενεργειακών υποδομών και της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών.

Αυτό, προκύπτει με βάση τα συμπεράσματα σχετικής ημερίδας που διοργάνωσαν από κοινού η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) και το Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Μαδρίτης σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μαδρίτης και το Ισπανο-Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Στη συγκεκριμένη ημερίδα συμμετείχαν 70 προσκεκλημένοι, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν εκπρόσωποι σημαντικών ισπανικών επιχειρηματικών ομίλων, αλλά και θεσμικών φορέων.

Μάλιστα, θετικές αναφορές στο επενδυτικό περιβάλλον που ισχύει -πλέον- στη χώρα μας, αλλά και στον εποικοδομητικό ρόλο που διαδραματίζει η Enterprise Greece ως “one-stop-shop” των ελληνικών κρατικών φορέων, έκαναν οι εκπρόσωποι δύο ισπανικών ομίλων με επιτυχή επενδυτική παρουσία στην Ελλάδα. Πρόκειται για τον κ. Luis Picas Asmarats, Διευθυντή Επενδύσεων του Ομίλου Hotel Investment Partners (με επενδύσεις σε ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο) και τον κ. Carlos Piñar Celestino, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Elmya S.A. (με επενδύσεις σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ στην Ελλάδα).

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Τελευταία Νέα

Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις μας