Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕλλάδαΣτα 70,6 δισ. ευρώ η αξία των δανείων που διαχειρίζονται τα Funds,...

Στα 70,6 δισ. ευρώ η αξία των δανείων που διαχειρίζονται τα Funds, στα 21,3 τα στεγαστικά

Από τρίμηνο σε τρίμηνο παρατηρήθηκε μικρή μείωση 96 εκατ. ευρώ της ονομαστικής αξίας των δανείων του ιδιωτικού τομέα του εσωτερικού, τα οποία διαχειρίζονται οι εγχώριες ΕΔΑΔΠ και έχουν μεταβιβαστεί σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Σε 70,6 δισ. ευρώ, ανέρχεται η συνολικά αξία των δανείων που «ξεφορτώθηκαν» οι ελληνικές τράπεζες αντί «πινακίου φακής» και διαχειρίζονται τώρα οι Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ).

Από τρίμηνο σε τρίμηνο (α΄ τρίμηνο 2023 σε σχέση με δ΄ τρίμηνο 2022) παρατηρήθηκε μικρή μείωση 96 εκατ. ευρώ της ονομαστικής αξίας των δανείων του ιδιωτικού τομέα του εσωτερικού, τα οποία διαχειρίζονται οι εγχώριες ΕΔΑΔΠ και έχουν μεταβιβαστεί σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Αναλυτικότερα, η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι: 

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων μειώθηκε σε 70.583 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2023, από 70.679 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Επισημαίνεται ότι από το δ΄ τρίμηνο του 2022 στην ονομαστική αξία των δανείων δεν περιλαμβάνονται οι εξωλογιστικοί τόκοι και οι διαγραφές από τα πιστωτικά ιδρύματα που μεταβίβασαν το χαρτοφυλάκιο των δανείων. Για λόγους συγκρισιμότητας έχουν υπολογιστεί με τη νέα μεθοδολογία και τα στοιχεία του γ΄ τριμήνου του 2022. Η αλλαγή στη μεθοδολογία έγινε για να εναρμονιστούν με τα αντίστοιχα εποπτικά στοιχεία.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκε σε 23.619 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2023, από 23.587 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 34 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 23.543 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2023. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 12.336 εκατ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  μειώθηκε κατά 2 εκατ. ευρώ στα 76 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2023.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 109 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 9.556 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2023. Η μείωση αυτή οφείλεται όμως σε αναταξινόμηση δανείων από την κατηγορία των ελεύθερων επαγγελματιών στην κατηγορία των Ιδιωτικών μη Κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (ΙΜΚΙ).

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 20 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 37.408 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2023. Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 48 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 15.806 εκατ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 83 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 21.303 εκατ. ευρώ.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Τελευταία Νέα

Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις μας