Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΟικονομίαΕπίδοµα µητρότητας: Επεκτείνεται η χορήγηση για 9 µήνες σε ΔΕΚΟ, τράπεζες, αναπληρώτριες...

Επίδοµα µητρότητας: Επεκτείνεται η χορήγηση για 9 µήνες σε ΔΕΚΟ, τράπεζες, αναπληρώτριες καθηγήτριες και στον Τύπο

Εντός των επόµενων ηµερών θα ξεκινήσει η καταβολή του επιδόµατος µητρότητας σε µητέρες αυτοαπασχολούµενες ή αγρότισσες. Να σηµειωθεί ότι το επίδοµα αυτό ισοδυναµεί µε τον κατώτατο µισθό, που σήµερα είναι στα 830 ευρώ.

Τη χορήγηση για 9 µήνες του επιδόµατος µητρότητας σε 35.000 δικαιούχους µητέρες εργαζόµενες σε ΔΕΚΟ και τράπεζες, δηµοσιογράφους, καθώς και αναπληρώτριες καθηγήτριες στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση σχεδιάζει η κυβέρνηση. Ουσιαστικά πρόκειται για την επέκταση του επιδόµατος, όπως αντίστοιχα έγινε για τις ελεύθερες επαγγελµατίες και τις αγρότισσες.

Η επέκταση θα γίνει µε νέα υπουργική απόφαση, η οποία αναµένεται να υπογραφεί και να δηµοσιευθεί σε ΦΕΚ τις επόµενες ηµέρες και θα δίνει λύση στις «επιπλοκές» που προέκυψαν ως προς την καταβολή του επιδόµατος µητρότητας σε µητέρες µισθωτές που είναι ασφαλισµένες σε παλαιά ταµεία πλην ΙΚΑ, όπως δηµοσιογράφους, εργαζόµενες σε τράπεζες και ∆ΕΚΟ.

Αντίστοιχη απόφαση θα λάβει και το υπουργείο Παιδείας µε αντίστοιχη υπουργική απόφαση, καθώς οι αναπληρώτριες καθηγήτριες ανήκουν στην αρµοδιότητα του εν λόγω υπουργείου, καθώς απασχολούνται στο ∆ηµόσιο και αµείβονται απ’ αυτό.

Η κυβέρνηση έχει εντοπίσει την ασυµµετρία και εξετάζεται από τα συναρµόδια υπουργεία Παιδείας και Εργασίας η ρύθµιση του θέµατος από το νέο έτος στον βαθµό που θα µπορεί να καλύψει και τις αναπληρώτριες.

Η νέα υπουργική απόφαση θα ορίζει ρητά ότι εννεάµηνη άδεια και επίδοµα µητρότητας δικαιούνται και οι γυναίκες που έγιναν µητέρες από τον Νοέµβριο του 2022 και εφεξής και είναι ασφαλισµένες σε πρώην ταµεία µισθωτών, πλην ΙΚΑ ή και πλην ΕΦΚΑ. Στην πράξη, θα αφορά µισθωτές εργαζόµενες σε ∆ΕΚΟ και τράπεζες καθώς και δηµοσιογράφους που ασφαλίζονται στον ΕΔΟΕΑΠ.

Οι µητέρες αυτές, εφόσον γέννησαν από τον ∆εκέµβριο του 2022, όταν και ίσχυσε ο νόµος που παρέχει την άδεια µητρότητας, µε ίδιους όρους σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, θα λάβουν εννεάµηνη άδεια µητρότητας και αντίστοιχα επίδοµα στο ύψος του κατώτατου µισθού.

Με την ίδια υπουργική απόφαση, θα εξοµοιώνονται για όλες τις περιπτώσεις (δηµόσιο, ιδιωτικό τοµέα, ελεύθερο ή αγροτικό επάγγελµα) και τα οµόφυλα ζευγάρια.

Παράλληλα, φαίνεται πως βρέθηκε λύση στο λογισµικό της ΔΥΠΑ και εντός των επόµενων ηµερών θα ξεκινήσει η καταβολή του επιδόµατος µητρότητας σε µητέρες αυτοαπασχολούµενες ή αγρότισσες. Να σηµειωθεί ότι το επίδοµα αυτό ισοδυναµεί µε τον κατώτατο µισθό, που σήµερα είναι στα 830 ευρώ, και δίδεται για διάστηµα 9 µηνών σε µη µισθωτές µητέρες. ∆ηλαδή συνολικά θα λάβουν 7.470 ευρώ.

Προσοχή όµως. Εάν η δικαιούχος δεν είναι ασφαλιστικά ενήµερη κατά την υποβολή της αίτησης, τότε εµφανίζεται ειδοποίηση ότι «δεν δύναται να υποβληθεί το αίτηµα λόγω έλλειψης ασφαλιστικής ενηµερότητας». Έτσι, πρέπει η νέα µητέρα να προβεί άµεσα στην εξόφληση των οφειλών της. Με την εξόφληση, ενηµερώνεται άµεσα το σύστηµα του ΕΦΚΑ και κατ’ επέκταση και η ∆ΥΠΑ, µέσω της διαλειτουργικότητας των συστηµάτων, οπότε θα πρέπει η ασφαλισµένη να επανυποβάλει στην πλατφόρµα το αίτηµα.

Σε περίπτωση που υπάρξουν νέα χρέη, εφόσον η ασφαλισµένη εξοφλήσει τις οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές, µπορεί να αιτηθεί ηλεκτρονικά την επαναχορήγηση της παροχής αναδροµικά από τον µήνα που διεκόπη. Σε κάθε περίπτωση όµως το συνολικό διάστηµα καταβολής της ειδικής παροχής προστασίας της µητρότητας, κατόπιν ετεροχρονισµένης εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών, δεν µπορεί να υπερβεί τους 12 µήνες.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Τελευταία Νέα

Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις μας