Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.: Νέο & Καινοτόμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο

H Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., προσφέρει εναλλακτικές λύσεις στις απαιτήσεις του νέου επενδυτικού περιβάλλοντος.

Το σημερινό ευμετάβλητο παγκόσμιο επενδυτικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από εντεινόμενο προβληματισμό των επενδυτών σχετικά με τις επιπτώσεις στην παγκόσμια ανάπτυξη, η οποία τροφοδοτείται από τον υψηλό πληθωρισμό, τις διαδοχικές αυξήσεις επιτοκίων των Κεντρικών Τραπεζών, τον υψηλό γεωπολιτικό κίνδυνο, την αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξη της πανδημίας και τις έντονες διακυμάνσεις στις κεφαλαιαγορές.

Η Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., κατανοώντας τις προσδοκίες και τις ανάγκες του σύγχρονου επενδυτή, προσφέρει εναλλακτικές λύσεις στις απαιτήσεις του νέου επενδυτικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, εμπλουτίζει τις επενδυτικές λύσεις που προσφέρει στους πελάτες της με ένα νέο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (ΟΣΕΚΑ), το «Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ομολογιακό Εσωτερικού» [Απόφαση Ε.Κ. 430/13.10.2022], το οποίο επενδύει κυρίως σε ομολογιακές εκδόσεις του Ελληνικού Δημοσίου και εταιριών με έδρα, δραστηριοποίηση ή έκθεση στην Ελλάδα.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τις σημερινές υψηλές αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων και να μειώσει την ευαισθησία στις μεταβολές των επιτοκίων με την πάροδο του χρόνου.

Ανάμεσα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ξεχωρίζει η προκαθορισμένη διάρκεια ζωής του [5ετία], η επενδυτική στρατηγική αγοράς και διακράτησης των ομολόγων του χαρτοφυλακίου έως την λήξη τους, η τακτική διανομή μερίσματος στους μεριδιούχους σε μετρητά, καθώς και η προκαθορισμένη περίοδος διάθεσης μεριδίων για τη συγκέντρωση του ενεργητικού του [από την Τετάρτη 9.11.2022 έως και την Παρασκευή 2.12.2022].

Με βάση αυτή την στρατηγική, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προσφέρει τη δυνατότητα στους υποψήφιους επενδυτές να επενδύσουν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ελληνικών ομολογιακών τίτλων προσδοκώντας εισόδημα και κεφαλαιακά κέρδη και αναλαμβάνοντας τον ανάλογο επενδυτικό κίνδυνο.

Η Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., παρέχει στους πελάτες της ευέλικτες, υψηλής ποιότητας επενδυτικές επιλογές, εστιάζοντας στη δημιουργία λύσεων που ανταποκρίνονται στους επενδυτικούς τους στόχους. Η πολύπλευρη δυναμική μας αντανακλά τις ανάγκες των πελάτων μας.

* Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

1) Η Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. ασκεί ενεργητική διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν υπόκειται σε διαχείριση βάσει δείκτη αναφοράς. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται, υπό προϋποθέσεις, να επενδύσει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του σε ομολογίες και μέσα χρηματαγοράς που εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο.

2) Το έντυπο των Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές, το ενημερωτικό δελτίο, ο κανονισμός του ΟΣΕΚΑ, καθώς και πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής παραπόνου ή καταγγελίας από επενδυτές ή υποψήφιους επενδυτές, καθώς και την δυνατότητα προσφυγής στον «Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή-Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών», διατίθενται στην ελληνική γλώσσα, δωρεάν στην έδρα της Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., στην ιστοσελίδα της, καθώς και μέσω του δικτύου διανομής της Τράπεζας Πειραιώς, μέσω των οποίων διατίθενται τα μερίδια του ΟΣΕΚΑ στην Ελλάδα.

3) Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More