Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Νέοι στόχοι GHG ως το 2030

Η πρωτοβουλία SBTi επικύρωσε τους νέους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ως το 2030 που έθεσε ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ.

Η πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi) επικύρωσε -ως συμβατούς με τα επίπεδα μειώσεων που απαιτούνται για τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στους 1,5°C- τους ανανεωμένους στόχους του Ομίλου TITAN για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) έως το 2030.

Με τους νέους επιστημονικά επικυρωμένους στόχους, ο ΤΙΤΑΝ επιδιώκει να μειώσει όχι μόνο τις άμεσες εκπομπές (Scope 1) και τις έμμεσες εκπομπές από την ηλεκτρική ενέργεια (Scope 2), αλλά και άλλες έμμεσες εκπομπές GHG από την εφοδιαστική αλυσίδα (Scope 3).

Συγκεκριμένα, έως το 2030, ο Όμιλος TITAN δεσμεύεται:

  • να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου Scope 1 (μικτές), 2 και 3 (μικτές), καλύπτοντας τόσο το παραχθέν όσο και το αγορασμένο τσιμέντο και κλίνκερ, κατά 25,1% ανά τόνο πωληθέντοςτσιμεντοειδούς προϊόντος, σε σύγκριση με το έτος βάσης 2020*. Για να πετύχει αυτόν τον στόχο, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δεσμεύεται:
  • να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου Scope 1 (μικτές) κατά 22,8% ανά τόνο τσιμεντοειδούς προϊόντος (σε σύγκριση με το έτος βάσης 2020)
  • να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου Scope 2 κατά 58,1% ανά τόνο τσιμεντοειδούς προϊόντος (σε σύγκριση με το έτος βάσης 2020)
  • να μειώσει τις απόλυτες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου Scope 3 από τη χρήση πωλημένων ορυκτών καυσίμων έως 42% (σε σύγκριση με το έτος βάσης 2021)

Με περισσότερες από 90 πρωτοβουλίες για μείωση του CO2 σε όλες τις περιοχές που δραστηριοποιείται και ένα πρόγραμμα εισαγωγής νέων προϊόντων με χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα που θα προσφέρουν στους πελάτες του βιώσιμες λύσεις στις κατασκευές, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι σε πορεία επίτευξης των επιστημονικά επικυρωμένων στόχων μείωσης των εκπομπών GHG έως το 2030 και της δέσμευσης του να προσφέρει σκυρόδεμα με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050.

*Το όριο-στόχος περιλαμβάνει τις εκπομπές που σχετίζονται με τη γη και τις απορροφήσεις από τη βιοενέργεια.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More