Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΟικονομίαΕπιχειρήσειςAlpha Bank: Στα €357 εκατ. τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους...

Alpha Bank: Στα €357 εκατ. τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους στο εξάμηνο

Βασίλης Ψάλτης, CEO Ομίλου Alpha Bank: Αναβαθμίζουμε τις προβλέψεις μας για την κερδοφορία το 2023.

Σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας και περαιτέρω ισχυροποίηση της κεφαλαιακής βάσης δείχνουν τα αποτελέσματα του β’ τριμήνου της Alpha Bank. Στα € 195 εκατ. ανήλθαν τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους, αυξημένα κατά 21% σε τριμηνιαία βάση και 65% σε ετήσια βάση αντίστοιχα.

Στο εξάμηνο τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη ανέρχονται στα 357 εκατ.ευρώ με τον Δείκτη Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) να φτάνει το 13,1% και τον FL CET1 να ανέρχεται τελικά στο 13,6% (β’ τρίμηνο), ξεπερνώντας τον στόχο της Διοίκησης κατά 0,6 π.μ. Παράλληλα, σημαντική βελτίωση παρουσίασε και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίων της Τράπεζας που ανήλθε στο 18%, ενισχυμένος κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες.

«Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023, επιτύχαμε σημαντική πρόοδο ως προς την υλοποίηση των στόχων μας, και, με εφαλτήριο τις ισχυρές λειτουργικές μας επιδόσεις, καταγράψαμε Προσαρμοσμένα Κέρδη ύψους €357 εκατ., αυξημένα κατά 74% σε ετήσια βάση και κατά 20% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους. Η ενίσχυση των Καθαρών Εσόδων από Τόκους συνεχίζει να κυριαρχεί στην εικόνα, καθώς η δυναμική από τα υψηλότερα επιτόκια ενισχύεται περαιτέρω από την απόδοση της εμπορικής μας πολιτικής. Αναπτύσσουμε το ενεργητικό μας με τρόπο βιώσιμο, διατηρώντας παράλληλα πειθαρχημένη προσέγγιση στην τιμολόγηση, ενώ το ισχυρό μας δίκτυο επιτρέπει να ενισχύουμε το παθητικό μας ακολουθώντας μετριοπαθή τιμολόγηση»,.

Τα Έσοδα από Αμοιβές και Προμήθειες διαμορφώνονται ανοδικά, ως απόρροια της ενίσχυσης των δραστηριοτήτων μας και της περαιτέρω ανάπτυξης στον τομέα των επενδυτικών προϊόντων. Η συγκράτηση των εξόδων συνεχίζεται, καθώς οι προσπάθειές μας για αύξηση της αποδοτικότητας βελτιώνουν περαιτέρω τις λειτουργικές μας επιδόσεις, με τον Δείκτη Εξόδων προς Έσοδα να διαμορφώνεται στο 44%, το χαμηλότερο επίπεδο που έχουμε καταγράψει από την έναρξη της ελληνικής κρίσης.

Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ανθεκτικότητα του ισολογισμού μας, επιτυγχάνοντας εντυπωσιακή αύξηση των εποπτικών κεφαλαίων κατά €1 δισ. μέσω ενός συνδυασμού ισχυρής οργανικής δημιουργίας κεφαλαίων και μίας σειράς συναλλαγών που ολοκληρώθηκαν σε ιδανικό χρόνο. Ειδικότερα, σε συνέχεια της πρώτης μας έκδοσης AT1 τον Φεβρουάριο, ολοκληρώσαμε με επιτυχία δύο συναλλαγές-ορόσημα για τη διαχείριση των ΜΕΑ (Projects Sky και Hermes) και μία συνθετική τιτλοποίηση που ισχυροποίησε περαιτέρω τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας. Συμπληρωματικά, η έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €500 εκατ. ισχυροποίησε περαιτέρω τα αποθέματα MREL, επιβεβαιώνοντας την οξυδέρκεια που χαρακτηρίζει την παρουσία μας στην αγορά ομολόγων καθώς και την αδιαπραγμάτευτη δέσμευσή μας να διευρύνουμε και να διαφοροποιούμε συνεχώς τη χρηματοδοτική μας βάση.

Όσον αφορά στο μέλλον, αξιοποιώντας την ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική του πρώτου εξαμήνου στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε, αναβαθμίζουμε τις προβλέψεις μας για την κερδοφορία το 2023 καθώς και για Απόδοση Ενσώματων Κεφαλαίων (RoTE), με τον στόχο μας να υπερβαίνει πλέον κατά πολύ το 11% (από 10% προηγουμένως), σε σύγκριση με το 7,5% που σημειώθηκε το 2022. Συνεχίζουμε την πορεία μας με ανανεωμένη αισιοδοξία και ενθουσιασμό, που εδράζονται στην αποφασιστικότητά μας για τη συνεπή υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχέδιου. Η αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα και η ισχυρή αύξηση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων ωθούν την ανάπτυξη της Ελλάδας με ρυθμούς που θα υπερβούν το 2,5% το τρέχον έτος, επίδοση πολύ υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, τον περασμένο Ιούνιο στο Investor Day της Τράπεζας, παρουσιάσαμε το Στρατηγικό Σχέδιο του Ομίλου για την περίοδο 2023-2025, το οποίο και λειτουργεί ως εφαλτήριο υψηλότερων αποδόσεων, μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων, όπως η θεμελιώδης αξία του Δικτύου της Alpha BankΑΛΦΑ -0,94% και η υπεροχή μας στην εξυπηρέτηση δυναμικών τμημάτων Πελατών.

Παράλληλα, συνεχίζουμε τη δραστηριότητά μας ως υπεύθυνος κοινωνικός και οικονομικός εταίρος. Το εμβληματικό πρόγραμμα εταιρικής μας υπευθυνότητας “Μαζί, με στόχο την Υγεία” συνεχίζει να υποστηρίζει συμπολίτες μας σε απομακρυσμένες περιοχές, διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας, ενώ σύμφωνα με την πρόσφατη Μελέτη Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου, η κοινωνική του αξία ήταν δεκαπλάσια της επένδυσης που παρείχαμε. Επιπλέον, συνεχίζουμε να στηρίζουμε ενεργά το πρόγραμμα στέγασης για νέους «Σπίτι μου», ενώ διατηρούμε πρωταγωνιστικό ρόλο στη διάχυση των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης της ελληνικής πολιτείας (pass), έχοντας εκδώσει περισσότερες από 1,2 εκατομμύρια κάρτες. Ταυτόχρονα, χιλιάδες κάτοχοι δανείων ύψους €3,8 δισ. έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα επιβράβευσης συνεπών δανειοληπτών, διασφαλίζοντας σημαντική στήριξη στον περιορισμό των επιπτώσεων από τη συνεχιζόμενη αύξηση των επιτοκίων.

Η απαρέγκλιτη δέσμευσή μας στην υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου διασφαλίζει ότι βρισκόμαστε σε σταθερή τροχιά για την επανέναρξη της καταβολής μερισμάτων από τα κέρδη του 2023, με την επιφύλαξη της συνήθους έγκρισης από τις εποπτικές αρχές, και θα ήθελα να επαναλάβω την πρόθεσή μας να αυξήσουμε περαιτέρω το ποσό του κεφαλαίου που σχεδιάζουμε να επιστραφεί στους Μετόχους μας τα προσεχή χρόνια.

Θεωρούμε ως θεμελιώδες καθήκον μας να στηρίζουμε τους Έλληνες πολίτες και τις επιχειρήσεις στην πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον νέο Σκοπό του Ομίλου μας να «Στηρίζουμε την Πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο Αύριο». Είμαστε, συνεπώς, αποφασισμένοι να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο στην πορεία ανάπτυξης και μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, με στόχο τη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους μας, τους Πελάτες και την Κοινωνία», σημείωσε ο CEO του Ομίλου της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου του 2023.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Τελευταία Νέα

Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις μας