Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΠολιτικήΔήμας: Χρηματοδότηση 11,5 εκατ. ευρώ για συμμετοχή σε δύο ευρωπαϊκές συμπράξεις

Δήμας: Χρηματοδότηση 11,5 εκατ. ευρώ για συμμετοχή σε δύο ευρωπαϊκές συμπράξεις

Το Τεχνικό Δελτίο που αφορά στην χρηματοδότηση ύψους 11.506.609,95 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), για τη συμμετοχή ελληνικών φορέων σε δύο ευρωπαϊκές συμπράξεις για την Ευρωπαϊκή Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων (EuroHPC) και τις Βασικές Ψηφιακές Τεχνολογίες, υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας.

Οι συμπράξεις αυτές, στις οποίες η Ελλάδα είναι μέλος, χρηματοδοτούνται από κονδύλια από την ΕΕ, μέσω του Προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας της Ένωσης 2021-27, «Ορίζοντας Ευρώπη», καθώς και από τα κράτη που συμμετέχουν ως μέλη στις ερευνητικές συμπράξεις, αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα. Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων χρηματοδοτεί από το ΤΑΑ την Ελληνική συμμετοχή για τις προσκλήσεις του 2021 και 2022.

Το παρόν έργο προβλέπει τη συγχρηματοδότηση έργων έρευνας και ανάπτυξης που θα επιλεγούν από τις Ευρωπαϊκές διακρατικές προκηρύξεις στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμμάτων εργασιών των κοινοπραξιών. Σημειώνεται ότι η επιλογή των έργων έρευνας και ανάπτυξης που θα χρηματοδοτηθούν προκύπτει κατόπιν αξιολόγησης από τις Ευρωπαϊκές διακρατικές προκηρύξεις, στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμμάτων εργασιών των αναφερόμενων κοινοπραξιών.

Υπενθυμίζεται ότι η ευρωπαϊκή σύμπραξη για τις Βασικές Ψηφιακές Τεχνολογίες στοχεύει στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ στα ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα, προκειμένου να συνεισφέρει στον διπλασιασμό του σχεδιασμού και της παραγωγής ηλεκτρονικών συστατικών στοιχείων στην Ευρώπη, καθώς και στην μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 32,5 % μέχρι το 2030.

Επίσης, η σύμπραξη για την Ευρωπαϊκή Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων (EuroHPC) αποσκοπεί στην ανάπτυξη, επέκταση και διατήρηση στην ΕΕ ενός παγκόσμιου ομοσπονδιακού, ασφαλούς και υπερσυνδεδεμένου οικοσυστήματος υπερυπολογιστών, κβαντικών υπολογιστών, υπηρεσιών και υποδομής δεδομένων.

Για τον σχεδιασμό των στόχων και της αποστολής της κοινής αυτής επιχείρησης ελήφθησαν υπόψη οι εξελισσόμενες ανάγκες των χρηστών, η αναμενόμενη τεχνολογική εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με την σύγκλιση των τεχνολογιών HPC και της τεχνικής νοημοσύνης, η εξέλιξη των τεχνολογιών υπερυπολογιστικής και τα νέα υπολογιστικά πρότυπα (νευρομορφικά και κβαντικά), καθώς και οι ανάγκες κατάρτισης και δεξιοτήτων για την επόμενη δεκαετία.

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω της Γενικής Γραμματείας Ερευνάς και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), υποστηρίζει τους Ελληνικούς φορείς που συμμετέχουν στην ανάπτυξη των επιλεγέντων έργων, τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στο στόχο της ψηφιακής μετάβασης, αλλά και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών φορέων, ιδιαίτερα στους τομείς αιχμής. Υπενθυμίζεται ότι η χρηματοδότηση για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης στην Ελλάδα υπερβαίνει τα 500 εκατ. ευρώ.

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, την ουσιαστική ενίσχυση των ερευνητικών προγραμμάτων, την αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών όλων των Ερευνητικών Κέντρων και επιπλέον μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη και εξέλιξη του οικοσυστήματος καινοτομίας.

Σε δήλωσή του, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναφέρει: «Η Ελληνική συμμετοχή στις Ευρωπαϊκές συμπράξεις επιτυγχάνεται μέσω των πόρων που διαθέτουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πρόκειται για μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία, καθώς οι κοινοπραξίες παίζουν καταλυτικό ρόλο στην ενίσχυση ικανοτήτων και στην διάχυση νέας γνώσης σε βασικές τεχνολογίες αλλά και στον τομέα της υπερυπολογιστικής, που αποσκοπούν στην διασφάλιση της τεχνολογικής κυριαρχία της Ευρώπης.

Παράλληλα, συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, στην κλιματική μετάβαση, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, αλλά και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων και Ελλήνων πολιτών».

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Τελευταία Νέα

Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις μας