Τρίτη, 5 Μαρτίου, 2024
ΑρχικήΔιεθνήSAFEMODE: Συνεργασία για ασφαλέστερες μεταφορές

SAFEMODE: Συνεργασία για ασφαλέστερες μεταφορές

Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της διαχείρισης κινδύνου στον τομέα των μεταφορών. Η αεροπορία έχει πρωτοστατήσει στην υιοθέτηση και την διάδοση μιας κουλτούρας δομημένης γύρω από την ανθρώπινη απόδοση. Ωστόσο, παρατηρούνται ασυνέχειες στις διαδικασίες που ακολουθούνται με σκοπό τη διαχείριση του κινδύνου.

Πρώτα απ’ όλα στην καταγραφή ατυχημάτων και γενικά στις περιγραφές συμβάντων που σχετίζονται με θέματα ασφάλειας, καθώς και στις μεθόδους συλλογής και ανάλυσης δεδομένων που σχετίζονται με τον ανθρώπινο παράγοντα σε ατυχήματα και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Όλοι οι φορείς και οι οργανισμοί της αεροπορίας και της ναυτιλίας καλούνται να υιοθετήσουν μια κοινή προσέγγιση για την αξιολόγηση του ρόλου των Ανθρώπινων Παραγόντων στην ασφάλεια στην Ευρώπη.

Ένα από τα πιο σημαντικά έργα που χρηματοδοτούνται σ’ αυτή την περιοχή έρευνας, είναι το SAFEMODE. Στο οποίο συμμετέχει το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΜΕΤ-ΕΚΕΤΑ).

Το έργο έχει διάρκεια 42 μηνών (01/06/2019- 30/11/2022), και είναι ένα έργο Δράσης Έρευνας και Καινοτομίας που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 (Αριθμός Χρηματοδότησης 814961).

Στο SAFEMODE συμμετέχουν 29 εταίροι, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών και ναυτιλιακών εταιρειών, πανεπιστημίων και ερευνητικών ινστιτούτων καθώς και οργανισμών για τον έλεγχο και την ασφάλεια της εναέριας και σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

Ο κύριος στόχος του έργου SAFEMODE είναι να αναπτύξει ένα πρωτοπόρο πλαίσιο σχεδίασης με πληροφόρηση για τον ανθρώπινο κίνδυνο (Human Risk Informed Design-HURID) με σκοπό τον εντοπισμό, τη συλλογή και την αξιολόγηση δεδομένων για τους ανθρώπινους παράγοντες.

Το HURID θα επιτρέψει τον σχεδιασμό συστημάτων και λειτουργιών μεταφορών βάσει κινδύνου, στους τομείς της αεροπορίας και της ναυτιλίας.

Οι κύριοι στόχοι του SAFEMODE είναι:

• Να δημιουργήσει εργαλεία και μεθοδολογίες για τη διασφάλιση της ανθρώπινης απόδοσης.
• Να δημιουργήσει το HURID, ένα πλαίσιο σχεδίασης με γνώμονα τον ανθρώπινο κίνδυνο για την υποστήριξη της ανάλυσης Ανθρώπινων Παραγόντων στο σχεδιασμό και τις λειτουργίες.
• Να προσαρμοστεί το HURID στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και των δύο τομέων (αεροπορίας και ναυτιλίας).
• Συμβολή στην ανάπτυξη του Ρυθμιστικού Πλαισίου με βάση τα αποτελέσματα του έργου.

Το SAFEMODE θα βελτιώσει την αξιολόγηση και τη διαχείριση των ανθρώπινων παραγόντων κινδύνου για το σχεδιασμό και τις λειτουργίες στη ναυτιλιακή και αεροπορική βιομηχανία με την:

• Παροχή μοντέλων κινδύνου που επιτρέπουν την κατανόηση των ανθρώπινων ενεργειών σε σχέση με συμβάντα ασφάλειας.
• Παράγοντες που είναι κατάλληλοι και για τους δύο τομείς.
• Δημιουργία πλαισίου ικανού να τεκμηριώνει και να αξιολογεί ποσοτικά την ανθρώπινη συμβολή στην αποτυχία και την επιτυχία.
• Επιλογή των καλύτερων μεθόδων και εργαλείων της κατηγορίας Ανθρώπινου Παράγοντα (Human Factor), προσαρμογή τους στο πλαίσιο σχεδιασμού με βάση τον ανθρώπινο κίνδυνο.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Τελευταία Νέα

Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις μας