Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΟικονομίαΕπιχειρήσεις: Κατά 39,3% αυξήθηκε ο τζίρος το Β' τρίμηνο

Επιχειρήσεις: Κατά 39,3% αυξήθηκε ο τζίρος το Β’ τρίμηνο

Αύξηση σχεδόν 40% παρουσίασε ο τζίρος των επιχειρήσεων στη χώρα μας το Β’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, βάσει των στοιχείων που δημοσιοποίησε σήμερα (18/8) η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Στο σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε -στο υπό εξέταση διάστημα- σε 111,2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 39,3% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2021, που είχε διαμορφωθεί σε 79,8 δισ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2022 -συγκριτικά με το δεύτερο τρίμηνο του 2021- παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης. Συγκεκριμένα η αύξηση είναι της τάξης του 128,8%. Τη μεγαλύτερη μείωση κατέγραψαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα, κατά 4,2%.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε χιλ. ευρώ) ΜΕΤΑΒΟΛΗ

(%)

Κωδικός NACE Αναθ.2  

Περιγραφή

Α’ Τρίμηνο

2021

Β’ Τρίμηνο

2021

Α’ Τρίμηνο

2022

Β’ Τρίμηνο

2022

Α’ Τρίμηνο

2022/2021

Β’ Τρίμηνο

2022/2021

Α Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία 1.583.050 1.855.047 1.745.876 2.215.338 10,3 19,4
Β Ορυχεία και Λατομεία 174.499 215.020 188.293 212.700 7,9 -1,1
Γ Μεταποίηση 14.810.218 18.085.319 20.490.4691 26.267.283 38,41 45,2
 

Δ

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού  

4.909.053

 

(**)

 

(**)

 

(**)

 

(**)

 

(**)

 

Ε

Παροχή Νερού. Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης  

461.190

 

(**)

 

557.764

 

651.412

 

20,9

 

(**)

ΣΤ Κατασκευές 1.781.686 2.472.010 2.052.169 3.151.431 15,2 27,5
 

Ζ

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών  

29.226.563

 

34.478.069

 

35.725.917

 

42.016.480

 

22,2

 

21,9

Η Μεταφορά και Αποθήκευση 2.756.924 3.864.967 4.071.411 5.805.000 47,7 50,2
 

Θ

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης  

598.629

 

1.740.478

 

1.400.316

 

3.983.045

 

133,9

 

128,8

Ι Ενημέρωση και Επικοινωνία 2.690.182 3.018.831 2.832.350 3.454.170 5,3 14,4
 

Κ

Χρηματοπιστωτικές και

Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

 

2.335.767

 

(**)

 

(**)

 

(**)

 

(**)

 

(**)

Λ Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 305.360 443.826 530.886 594.362 73,9 33,9
 

Μ

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες  

2.170.724

 

2.797.306

 

2.576.060

 

3.310.233

 

18,7

 

18,3

 

Ν

Διοικητικές και Υποστηρικτικές

Δραστηριότητες

 

1.031.455

 

1.335.351

 

1.234.881

 

2.032.913

 

19,7

 

52,2

 

Ξ

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση  

93.174

 

117.765

 

(**)

 

148.562

 

(**)

 

26,2

Ο Εκπαίδευση 61.841 122.032 97.431 145.881 57,6 19,5
 

Π

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα  

562.617

 

633.996

 

595.762

 

607.552

 

5,9

 

-4,2

 

Ρ

Τέχνες, Διασκέδαση και

Ψυχαγωγία

 

331.743

 

1.144.904

 

1.376.948

 

1.517.739

 

315,1

 

32,6

 

Σ

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής

Υπηρεσιών

 

226.059

 

324.291

 

281.222

 

409.895

 

24,4

 

26,4

Ω Άγνωστη Δραστηριότητα 1.296 1.204 1.579 2.126 21,8 76,6
 

Γενικό Σύνολο

 

66.112.030

 

79.861.578

 

91.496.8941

 

111.266.580

 

38,41

 

39,3

  • Κύκλος Εργασιών (σε χιλ. ευρώ), από Διοικητικές Πηγές, για το Σύνολο των Επιχειρήσεων της Ελληνικής Οικονομίας (οριστικό Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων, έτους 2019), ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2)

Ανοδικά κινήθηκε και ο Ιούνιος. Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ο κύκλος εργασιών τον Ιούνιο 2022 ήταν 34,3 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 45,1% σε σχέση με τον Ιούνιο 2021, που είχε ανέλθει σε 23,6 δισ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούνιο 2022, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2021, παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, κατά 141,4%. Τη μεγαλύτερη μείωση κατέγραψαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα, κατά 31,5%.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε χιλ. ευρώ) ΜΕΤΑΒΟΛΗ

(%)

Κωδικός NACE Αναθ.2  

Περιγραφή

Μάιος

2021

Ιούνιος

2021

Μάιος

2022

Ιούνιος

2022

Μάιος

2022/2021

Ιούνιος

2022/2021

Α Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία 189.790 220.388 282.019 262.696 48,6 19,2
Β Ορυχεία και Λατομεία 58.948 75.614 68.478 75.979 16,2 0,5
Γ Μεταποίηση 5.278.278 6.067.124 8.236.213 9.077.153 56,0 49,6
 

Δ

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού  

(**)

 

(**)

 

(**)

 

(**)

 

(**)

 

(**)

 

Ε

Παροχή Νερού. Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης  

128.623

 

(**)

 

202.022

 

201.547

 

57,1

 

(**)

ΣΤ Κατασκευές 527.512 636.578 795.811 837.500 50,9 31,6
 

Ζ

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών  

8.208.337

 

9.279.399

 

11.070.388

 

11.511.870

 

34,9

 

24,1

Η Μεταφορά και Αποθήκευση 913.381 1.189.086 1.555.856 1.698.814 70,3 42,9
 

Θ

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης  

214.634

 

509.227

 

734.005

 

1.229.228

 

242,0

 

141,4

Ι Ενημέρωση και Επικοινωνία 886.889 1.033.986 964.475 1.345.900 8,7 30,2
 

Κ

Χρηματοπιστωτικές και

Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

 

(**)

 

(**)

 

(**)

 

(**)

 

(**)

 

(**)

Λ Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 116.057 181.420 (**) 238.307 (**) 31,4
 

Μ

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες  

552.069

 

689.243

 

706.480

 

863.197

 

28,0

 

25,2

 

Ν

Διοικητικές και Υποστηρικτικές

Δραστηριότητες

 

361.101

 

439.503

 

565.679

 

692.622

 

56,7

 

57,6

 

Ξ

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση  

22.877

 

27.145

 

24.577

 

26.188

 

7,4

 

-3,5

Ο Εκπαίδευση 13.500 48.008 19.038 47.961 41,0 -0,1
 

Π

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα  

175.618

 

182.350

 

184.875

 

124.848

 

5,3

 

-31,5

 

Ρ

Τέχνες, Διασκέδαση και

Ψυχαγωγία

 

400.415

 

444.174

 

473.982

 

457.611

 

18,4

 

3,0

 

Σ

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής

Υπηρεσιών

 

38.728

 

45.066

 

57.824

 

64.819

 

49,3

 

43,8

Ω Άγνωστη Δραστηριότητα 75 57 127 122 69,3 114,0
 

Γενικό Σύνολο

 

20.127.791

 

23.652.264

 

30.559.498

 

34.318.526

 

51,8

 

45,1

  • Κύκλος Εργασιών (σε χιλ. ευρώ), από Διοικητικές Πηγές, για το Σύνολο των  Επιχειρήσεων της Ελληνικής Οικονομίας (οριστικό Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων, έτους 2019) με υποχρέωση τήρησης Διπλογραφικών Βιβλίων, ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2)

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Τελευταία Νέα

Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις μας